تولید ناخالص داخلی توسط شرکت‌های دیجیتالی و دیگر شرکت‌ها در سراسر جهان از سال 2018 تا 2023 هدایت می‌شود