من آمنه ملاحی هستم تصمیم گرفتم از نظرات و تجربه های صاحبین کسب‌وکارهای کوچک درباره شکست اینجا برای شما به اشتراک بزام .